Popis

Popis kurzu

Vytvářejte přehledné sestavy díky jednomu z nejmocnějších nástrojů MS Excel. Účastník videokurzu se naučí pracovat s daty z rozsáhlých tabulek tím nejlepším možným způsobem. Namísto složitých postupů začne ovládat kontingenční tabulky, díky kterým ušetří čas využitelný jinak. Zjistí také, jaké možnosti skrývá grafické vyjádření dat a jejich analýza.

Videokurz obsahuje:

 • 18 dílů (18 komplexních lekcí).
 • Vysvětlení kontingečnních tabulek od základů po pokročilé možnosti.
 • Téměř 7 hodin záznamu (6:40).
 • Ukázky řešení na praktických příkladech.

Program videokurzu:

 • Úvod do videokurzu.
 • Úvod do kontingenčních tabulek.
 • Průvodce kontingenční tabulkou.
 • Aktualizace a změna zdroje dat.
 • Styly, souhrny, rozložení a další možnosti nastavení.
 • Agregační funkce, zobrazení dat, formátování dat.
 • Jedna kontingeční tabulka z více oblastí.
 • Kontingečnní tabulka z externího zdroje dat – databáze Access.
 • Kontingenční tabulka z více tabulek, které vyžadují propojení.
 • Kontingenční tabulka jako zdroj dat pro jinou kontingenční tabulku.
 • Počítané pole a počítaná položka.
 • Seskupování dat na základě textu, čísel, dat či času.
 • Tabulková funkce pro získání dat z kontingenční tabulky.
 • Vizualizace dat pomocí kontingenčního grafu.
 • Ukázka tvorby událostního makra.
 • Příklad – příprava tabulky pro kontingenční tabulku.
 • Příklad – kontingenční tabulka z více souborů pomocí Power Query.

Poznámky:

 • Určeno pro uživatele MS Office 2007 a novějších verzí. Probíhají i ukázky nejnovějších funkcí nacházejících se jen v Microsoft 365. Většina funkcí je však dostupná i ve starších Office.
 • Jedná se o videokurz, nikoliv o prezenční kurz.

Obsah kurzu

0 - Kontingenční tabulky (KT)

 • V této lekci se seznámíme s tabulkou, která nás bude provázet celým videokurzem.04:23

1 - Úvod

 • Kdyby kontingenční tabulky neexistovaly, museli bychom pro souhrnné tabulky využívat nástroje jako je odstraňování duplicit či funkce jako COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF apod. Kontingenční tabulky nám pomáhají jednoduchou cestou tyto nástroje obcházet.53:37

2 - Průvodce

 • Průvodce kontingenční tabulkou neocení jen začátečníci, ale hlavně uživatelé, kteří chtějí využívat stejné zobrazení, na které byli zvyklí v minulosti ze starších Excelů.14:55

3 - Aktualizace

 • Dynamická tabulka nám pomáhá udržovat tabulky, jejichž počet řádků či sloupců se průběžně rozšiřuje. Aktualizaci kontingenční tabulky můžeme provést stiskem Alt + F5.24:18

4 - Možnosti

 • Souhrny v kontingenčních tabulkách mohou jednoduše strukturalizovat data do dílčích skupin, které se mohou agregovat zvlášť.22:54

5 - Nastavení polí hodnot

 • Kontingenční tabulky umožňují jednoduše spočítat, sečíst či průměrovat data, aniž bychom napsali jakoukoliv funkci do tabulky. Jednoduše zobrazíme souhrnná data i v relativním měřítku, neboli v procentech.30:40

6 - Slučování dat

 • Více souhrnných tabulek z více listů je možné jednoduše přes průvodce KT sumarizovat, aniž bychom tabulky ručně kopírovali do jednoho místa.22:48

7 - Externí zdroj

 • Do externích dat se můžeme z Excelu jednoduše připojit a následně již jen využívat několik výhod, která z připojení plyne, například vytvářet kontingenční sestavy bez potřeby zdrojová data importovat přímo do souboru Excelu.08:02

8 - Více tabulek

 • Novinka v podobě Power Query umožní propojit relační tabulky na pár kliknutí. Nemusíme se tak trápit s funkcí SVYHLEDAT či funkcemi podobnými.32:29

9 - KT z jiné KT

 • I kontingenční tabulka má své limity. Není ale zakázáno vytvořit další kontingenční tabulku jako nástroj pro práci s jinou kontingenční tabulkou a dojít tak k požadovanému výsledku.08:05

10 Filtry - řazení - průřezy

 • Průřezy a časové osy jsou relativní novinkou v Excelu, o které se moc často nemluví a přitom mohou jednoduše a efektivně nahradit běžné filtry a ozvláštnit tak tabulku Excelu.16:06

11 - Výpočty

 • Do kontingenční tabulky není možné psát vzorce jinak než využitím nástroje počítané pole (sloupec) a počítaná položka (řádek).11:28

12 - Seskupování

 • V kontingenční tabulce přes pravé tlačítko na myši seskupíme data jednoduše do skupin, které následně můžeme analyzovat zvlášť.21:18

13 - ZÍSKATKONTDATA

 • Tabulková funkce ZÍSKATKONTDATA umožňuje ze stále měnící se kontingenční tabulky získávat konkrétní informace do námi zvolené buňky. Poznámka: Funkce ZÍSKATKONTDATA je v anglické lokalizaci k dohledání jako GETPIVOTDATA.09:34

14 - Kontingenční graf

 • Kontingenční graf je pevně spojen s daty z kontingenční tabulky. Změny se tedy automaticky projeví v kontingenčním grafu.09:35

15 - Souhrny

 • Souhrny umisťují mezivýsledky přímo do datové oblasti zdroje. Funkce jako počty či součty tak vidíme v samotné tabulce, aniž bychom vytvářeli tabulku kontingenční, což má své výhody, ale také nevýhody.09:43

16 - Makra

 • Pokud chceme nějaký proces zautomatizovat, použijeme k tomu v Excelu makra. Programovací prostředí maker se jmenuje VBA (Visual Basic for Application).25:12

17 - Příklad

 • Ctrl + Enter je perfektní zkratka pro potvrzení vzorce či hodnoty do více buněk najednou.09:19

18 - Příklad

 • Power Query umožní spojit více tabulek z několika souborů, které umístíme do jedné složky. Ze všech dat umožní vytvořit kontingenční tabulku, kterou je jednoduché kdykoliv aktualizovat.12:01

Závěrečný test

 • Čeká vás 20 opakovacích otázek. Vždy jen 1 odpověď je správná.

Informace o lektorovi

 • Zatím nehodnoceno
 • 2 kurzy

Ing. Jaroslav Nedoma

Educio s.r.o.

Nejčastější otázky a odpovědi na ně

Určitě ano. Videokurz je koncipován od základů, ale neznamená to, že je jen pro začátečníky. Naopak, obsahuje několik novinek v oblasti funkcí Excelu, které nezná kolikrát ani pokročilý uživatel. Pokud jste si jistí, že v Excelu základ okolo kontingenčních tabulek ovládáte, stačí, když přeskočíte první lekce a připojíte se u dalších, které jsou pro Vás nové, nebo si je chcete procvičit, abyste je pochopili na 100 %.
Ano, ke každému dílu jsou k dispozici příklady, na kterých vše zkoušíte společně s lektorem. Můžete se tak podívat spolu s lektorem na daný problém a u výkladu zkoušet stejné kroky u sebe na počítači, nebo naopak vyzkoušet řešení samostatně a až poté si nechat poradit od lektora. To už záleží jen a jen na Vás.
V tomto videokurzu probíráme jak základní, obecně známé funkce, tak i ty úplně nenovější. Naučíte se například, jak spojit více tabulek a vytvořit nad nimi jednu kontingenční sestavu, a to za pomocí nástroje Power Query, který většina uživatelů nezná.
Ano, toto je výhoda videokurzu. Časem se můžete k videím vracet a připomínat si znalosti.
Videokurz je určen pro uživatele MS Office 2007 a novějších verzí. Probíhají i ukázky nejnovějších nástrojů nacházejících se jen v Microsoft 365. Většina funkcí je však dostupná i ve starších Office. Kurz je tak určen pro naprostou většinu uživatelů Excelu.
Cena 3 490 Kč
Přidat do košíku Návrat na ÚVODNÍ STRANU
Kurz obsahuje
 • délka kurzu 07:00 hodin

 • 20 lekcí

 • 5 otázek a odpovědí

Kategorie