Magazín

Úvod ke stoickému myšlení také známo jako Softskills 5#

 Vítáme vás u příspěvku, který sice spadá pod měkké dovednosti, ale zaslouží si vícero dílů. V dnešní době je trendem mluvit o jakémsi stoickém myšlení a stoickém stylu života. O co ale jde a jak nám to může pomoct? Přesně to se pokusíme přiblížit.

 

 Proč jsme se rozhodli dát obecně stoicismus do měkkých dovedností? Skládá se totiž z vícero menších softskillů, které dohromady tvoří tento antický filozofický směr. Dnes si jen zmíníme pár informací k danému tématu a v příštích příspěvcích si rozebereme jednotlivé menší body.

 Termín „stoicismus“ vychází z řeckého slova pro zdobené sloupořadí (stoa poikilé). Právě na náměstích, jež obklopovaly barevné sloupy se stoici scházeli. Zakladatelem je oficiálně Zénon z Kitia.  Na to, abychom zacházeli do jednotlivých filozofických termínů jsme malí Tondové, nám budou stačit pouze ty jednotlivé dovednosti, ale stojí za to zmínit, že tento filozofický směr se zaobírá otázkami logiky, etiky, náboženství a nejen toho.

 Ačkoli se jedná o směr už dosti starý, jeho myšlenky se drží doposud a dopad i na nynější společnost. Konkrétně jak si ukážeme v následujících článcích!  

Návrat na úvodní stranu