Celkem evidujeme 2 kurzy

IT a počítače

Educio s.r.o.

Funkce a vzorce v MS Excel

IT a počítače

Educio s.r.o.

Kontingenční tabulky v MS Excel
IT a počítače