Magazín

Jak na asertivitu aneb Softskills 2#

 Vítejte u pokračování měkkých dovedností! V minulém článku jsme se podívali zároveň na tři různé softskilly a lehce jsme si každý popsali. Jestliže jste zmíněný příspěvek neviděli, podívejte se zde, jelikož dnešní téma bude navazovat na komunikační schopnosti.

 

Co to je asertivita?

 Definice je, že se jedná o schopnost prosadit názor, který může být odlišný jiných. Spadá do skupiny důležitých komunikačních dovedností, a to z dobrého důvodu. Do češtiny se asertivita překládá jako zdravé sebeprosazování nebo sebejisté jednání.

 Asertivní jedinec jedná tak, aby vyjádřil svůj postoj, neshazoval názory druhých, za svou myšlenkou si stál, ale byl otevřený natolik, aby uznal, že se mohl mýlit.

 

Je dobré být asertivní?

 Ano. Bezpochyby ano. Ten, kdo je asertivní, by měl umět čistě definovat své požadavky, poslouchat názory druhých a být schopen přistoupit ke kompromisu. Pokud toho jedinec schopen není, nejedná se o asertivitu, ale agresivitu. Pokud se člověk nechá převálcovat názory druhých, jedná pasivně.

 Asertivní člověk je odolný vůči manipulaci, je schopen být názorově nezávislý a hlavně – je připraven brát zodpovědnost za své činy. Právě zodpovědnost je pro zdravé sebeprosazování klíčová. Díky ní je člověk schopen jednat podle své vůle, protože počítá s možnými následky svého jednání.

 Samozřejmě nelze říct, že někdo je a není 100% asertivní, ale jsou techniky, které nás k sebejistému jednání přiblíží. Na ně se podíváme příště.

Návrat na úvodní stranu